Zoeken

Type
Plaats
Vanaf
Tot
Sorteren

 

 

 

Deurningen, Postweg 2 op aanvraag

De Provincie Overijssel gaat 43.19.61 hectare ingerichte natuurgronden onderhands verkopen aan één partij. Partijen kunnen tot en met vrijdag 4 augustus 2017 een bieding uitbrengen per aangetekend schrijven gericht aan Hofrijck Rentmeesters. De Provincie Overijssel zal vervolgens binnen een maand na 4 augustus 2017 aan partijen kenbaar maken of de percelen worden gegund aan één van de bieders.

Bijzonderheden:
- Het betreffen 41 kadastrale percelen verdeeld over 4 clusters.
- Bij gunning worden de percelen geleverd 2 januari 2018 vrij van gebruik bij een notaris naar keuze.
- De herverkavelingskosten die worden genoemd op de kadastrale leggers zijn voor rekening van de
  Provincie Overijssel.
- De jachtrechten op de te verkopen percelen zijn mogelijk verhuurd/verpacht.
- Bepaalde percelen (groter dan 5 hectare) en mogelijk zelfs gehele clusters kunnen worden
  gerangschikt als NSW landgoed waardoor fiscale voordelen kunnen worden verkregen.
- De natuurdoelen, subsidiepakketten en voorwaarden die gelden voor de te verkopen percelen staan
  in een memo van Bureau Takkenkamp welke is toegevoegd aan de verkoopbrochure.

CLUSTER 1
Een perceel met deels aanplant met zitbank en deels bos, gelegen aan de Piepersveldweg te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 223, groot 0.53.60 hectare.

Een perceel grasland, gelegen aan de Piepersveldweg te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 230, groot 0.66.70 hectare.

Een perceel grasland met strook aanplant (circa 750 m²) aan de achterkant langs beek, gelegen aan de Piepersveldweg te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 231, groot 1.26.35 hectare.

Een perceel met deels grasland met houtwal en deels aanplant, gelegen aan de Piepersveldweg te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 234, groot 1.80.85 hectare.

Een perceel met aanplant nabij de 4e Hemmelhorst en niet ontsloten, gelegen aan de Hemmelhorst te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 246, groot 1.00.80 hectare.

Een perceel met aanplant en wandelpad nabij de 5e Hemmelhorst en niet ontsloten, gelegen aan de Hemmelhorst te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 285, groot 0.43.40 hectare.

Een perceel met aanplant achter Piepersveldweg 22 en niet ontsloten, gelegen aan de Piepersveldweg te Borne. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 299, groot 0.17.00 hectare.

Een perceel met aanplant, gelegen aan de Hoftendiek te Hertme. Kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 300, groot 1.05.35 hectare.

CLUSTER 2
Een perceel grasland, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 398, groot 0.20.30 hectare.

Een perceel grotendeels grasland en deels ingerichte natuur (met poel), gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 407, groot 0.71.20 hectare.

Een perceel bos, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 408, groot 0.40.70 hectare.

Een perceel grasland met gekapte houtwal, ingeplante strook en deels ingerichte natuur, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 830, groot 1.85.95 hectare.

Een perceel grasland, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 833, groot 0.72.45 hectare. Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten bate van De Staat (Defensie) te ’s-Gravenhage.

Een perceel grasland met gekapte houtwal, ingeplante strook en deels ingerichte natuur, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 835, groot 1.34.60 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde zakelijk recht als genoemd bij perceel 833.

Een perceel grotendeels grasland met kleine houtwal en deels ingerichte natuur, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 837, groot 0.85.35 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde zakelijk recht als genoemd bij perceel 833.

Een perceel (nat) grasland met gekapte houtwal en ingeplante strook, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 838, groot 1.03.20 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde zakelijk recht als genoemd bij perceel 833.

Een perceel grasland, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 842, groot 1.34.20 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde zakelijk recht als genoemd bij perceel 833.

Een perceel deels verhoogd grasland met sloot, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 843, groot 1.31.75 hectare.

Een perceel deels verhoogd grasland met sloot, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 846, groot 0.12.60 hectare.

Een perceel deels verhoogd grasland met sloot en kleine houtwal, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 848, groot 1.59.35 hectare.

Een perceel deels verhoogd grasland met sloot, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 851, groot 0.17.85 hectare.

Een perceel deels grasland met sloot (schouwpad?) en deels ingerichte natuur, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 853, groot 2.34.65 hectare.

Een perceel grasland, gelegen aan de Withagsmedenweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 854, groot 0.94.55 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde zakelijk recht als genoemd bij perceel 833.

Een perceel grasland, gelegen aan de Vlijertsdijk te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 857, groot 1.40.80 hectare.

CLUSTER 3
Een perceel grasland met ingeplante stroken langs de Deurningerstraat/Postweg, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 177, groot 6.01.35 hectare.

Een perceel grasland, gelegen aan de Postweg te Saasveld. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 231, groot 6.56.30 hectare.

Een perceel grasland met een strook bos (circa 800 m²), gelegen aan de Handijksweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 304, groot 0.66.25 hectare.

Een perceel grasland (circa 2000 m²) en bosaanplant, gelegen aan de Postweg te Deurningen. Kadastraal bekend gemeente Deurningen, sectie W, nummer 931, groot 0.98.45 hectare. Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten bate van Cogas Infra en Beheer B.V. te Almelo en is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten bate van de gemeente Dinkelland te Denekamp.

CLUSTER 4
Een perceel bos, gelegen aan de Smeijersweg te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 402, groot 0.37.55 hectare.

Een perceel bos nabij de Noorderhoekdijk, gelegen aan de Echelpoelweg te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 425, groot 1.00.70 hectare.

Een perceel bos, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 430, groot 0.13.95 hectare.

Een perceel bos langs weg, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 431, groot 0.93.70 hectare.

Een perceel aanplant langs beek en bereikbaar via perceel W 402, gelegen aan de Noorderhoekdijk te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 824, groot 0.47.00 hectare.

Een perceel bos met wandelpad, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 881, groot 0.23.40 hectare. Het perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten bate van de gemeente Dinkelland te Denekamp.

Een perceel aanplant met wandelpad, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 883, groot 0.04.55 hectare.

Een perceel aanplant met wandelpad, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 884, groot 0.08.00 hectare.

Een perceel aanplant met wandelpad, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 887, groot 0.01.40 hectare.

Een perceel aanplant, gelegen aan de Oude Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 889, groot 0.00.16 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde opstalrecht als genoemd bij perceel 881.

Een perceel grasland met aanplant langs de noordkant en wandelpad, gelegen aan de Oude Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 891, groot 2.03.75 hectare. Het perceel is belast met hetzelfde opstalrecht als genoemd bij perceel 881.

Een perceel aanplant, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 894, groot 0.04.10 hectare.

Een perceel bos langs weg, gelegen aan de Deurningerstraat te Weerselo. Kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie W, nummer 935, groot 0.25.45 hectare.

 

Postweg 2
7561 PG Deurningen
Nederland

Type woning Natuurgronden
Perceelgrootte 431961 m2
Aanvaarding 2 januari 2018