Kunnen wij iets voor u betekenen?

neem contact met ons op:
T 0548-36 77 79
info@hofrijck.nl

U kunt Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen inschakelen voor projecten en procedures, maar evengoed kunt u bij ons juridisch advies inwinnen over kwesties die op zichzelf staan.

De meest uiteenlopende zaken.
Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen kan u met raad (en desgewenst met daad) bijstaan op tal van terreinen binnen het vakgebied. Om u een indruk te geven volstaan we met enkele trefwoorden: pachtwet, erfpachtzaken, natuurschoonwet, wet ruimtelijke ordening, successies, scheidingen, huur- en verhuurzaken en eigendomsaangelegenheden.

Neem contact met ons op.
We kunnen hier niet alles noemen. Daarom dit advies: bel ons als u een vraag heeft of nader ge├»nformeerd wilt worden. Er is een gerede kans dat Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen u van dienst kan zijn.