Ommen, Wiegmanweg 2

Ommen, Wiegmanweg 2

€ 300.000, k.k.

Landgoed Junne is een eeuwenoud landgoed en ligt fenomenaal in een bocht van de rivier de Vecht. Het landgoed is circa 1047 hectare groot en op een unieke plek nabij de rivier de Vecht wordt een bouwkavel aangeboden met een oppervlakte van circa 2000 m². De (onder)grond zal in erfpacht worden uitgegeven en de fiscaal aftrekbare canon bedraagt € 12.000,- per jaar.
Om de bouwkavel in de juiste prijsklasse op internet te kunnen tonen is de canon gekapitaliseerd en dat resulteert in een fictieve vraagprijs van € 300.000,- k.k. voor de bouwkavel.
Een bodemonderzoeksrapport en een asbestinventarisatierapport kan u op verzoek worden gemaild. Grondeigenaar gaat voor haar rekening de op de bouwkavel nog aanwezige opstallen slopen en saneren (naar verwachting begin 2019) zodat een bouwrijpe bouwkavel zal worden overgedragen. Elektra en glasvezelkabel zijn op de bouwkavel aanwezig en grondeigenaar gaat voor haar rekening een nieuwe waterleiding laten aanleggen tot op de bouwkavel. De bouwkavel heeft volgens het vigerende bestemmingsplan de bestemming woondoeleinden (inhoud nieuw te bouwen woning maximaal 750 m³ met 150 m² aan bijgebouwen) met de dubbelbestemming natuurgebied met recreatieve waarden en de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf. De bestemmingsplankaart met voorschriften, evenals de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zijn toegevoegd aan de verkoopbrochure. De Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft voor de bouwkavel en voor het bos ten zuiden van de bouwkavel een plan gemaakt om te komen tot een fraaie bezonning van de bouwkavel in combinatie met een natuurlijke overgang naar het bos. Dit plan is toegevoegd aan de verkoopbrochure.
De uitgifte in erfpacht is onder voorbehoud van gunning door de grondeigenaar.

Kenmerken

Wiegmanweg 2
7731 TX Ommen
Nederland
Type:Bouwkavel
Perceelgrootte:2000 m²
Inhoud:750 m³
Aanvaarding:kan op korte termijn

Locatie