Enschede , Twekkelerweg

Enschede , Twekkelerweg

€ 25.000,- k.k.

De Provincie Overijssel biedt te koop aan twee percelen natuurgronden gelegen in de buurtschap Twekkelo met een gezamenlijke oppervlakte van 1.39.39 hectare. Het betreffen de kadastrale percelen gemeente Lonneker, sectie AL, nummers 511 en 717. De percelen bestaan uit bos/natuur en grasland/natuur. De percelen hebben de enkelbestemmingen natuur en bos, de dubbelbestemmingen leiding – gas en waarde – cultuurhistorie en de gebiedsaanduiding is other: archeologisch onderzoeksgebied a en b.

Bijzonderheden:

  • herverkavelingskosten zijn te verwachten
  • voor zakelijke rechten wordt verwezen naar de kadastrale leggers welke in de verkoopbrochure zijn opgenomen
  • de percelen zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten bate van Akzo Nobel Salt B.V. Het betreft een zouthuisje waarvoor een jaarlijkse vergoeding van € 300,- wordt ontvangen. De kans is aanwezig dat Akzo het zouthuisje in de nabije toekomst gaat verwijderen en dan komt de jaarlijkse ergoeding te vervallen.
  • de jachtrechten zijn verhuurd aan WBE Zuid-Oost Twente tot en met 31 maart 2023
  • op perceel 717 ligt een beek welke bereikbaar moet blijven voor waterstaatkundig onderhoud door het waterschap
  • de natuurdoelen en de subsidiemogelijkheden staan in een memo welke is toegevoegd aan de verkoopbrochure
  • ten laste van perceel 717 is een recht van overpad (alleen privé verkeer) gevestigd ten bate van de percelen 548 en 718

Kenmerken

Twekkelerweg
7547 RN Enschede
Nederland
Type:Natuurgronden
Perceelgrootte:13939 m²
Aanvaarding:Kan op korte termijn

Locatie