Hasselt, Zwolsedijk 1

€ 450.000,- k.k.

BOUWKAVEL WELKE VOLGEND JAAR GELEGEN IS AAN EEN NEVENGEUL VAN DE RIVIER HET ZWARTE WATER.

Ten noorden van Zwolle schitterend in de uiterwaarden (Natura 2000 gebied) gelegen bouwkavel op een terp met houtopstanden, graslanden en te bereiken via een eigen (kastanje)laan. De totale perceeloppervlakte bedraagt 2.47.10 hectare.
De aanwezige opstallen (woonboerderij met circa 250 m² aan bijgebouwen) dienen gesloopt te worden. Een bodemonderzoeksrapport is voorhanden en kan u op verzoek worden gemaild. Op de bouwkavel zijn elektra, water en riolering aanwezig en in 2019 zal glasvezelkabel volgen (Zwolsedijk 1 heeft zich nog niet aangemeld voor glasvezelkabel).

In 2019 zal de rivier het Zwarte Water een nevengeul (zie de omgevingskaart in de verkoopbrochure) krijgen die nagenoeg grenst aan de gronden die nu verkocht worden.
De uitzichten over het nieuwe water zullen vanaf de terp dan ook spectaculair zijn!

De gronden hebben volgens het vigerende bestemmingsplan buitengebied Zwartewater van de gemeente Zwartewaterland de enkelbestemmingen wonen met bouwvlak, tuin en agrarisch met waarden. De dubbelbestemmingen zijn waarde – archeologie en waterstaat – waterstaatkundige functie. De gebiedsaanduidingen zijn wro-zone – wijzigingsgebied 1 en vrijwaringszone – dijk. De bestemmingsplankaart met voorschriften is toegevoegd aan de verkoopbrochure. De enkelbestemming wonen maakt het mogelijk om een nieuwe woning te bouwen met een inhoud van maximaal 600 m³ met 100 m² aan bijgebouwen. Afwijken van deze regels kan onder voorwaarden en in overleg met de gemeente tot een maximale inhoud van 750 m³ met 250 m² aan bijgebouwen. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter en de maximale goothoogte bedraagt 4 meter.

Kenmerken

Zwolsedijk 1
8061 RE Hasselt
Nederland
Type:Bouwkavel
Perceelgrootte:24710 m²
Inhoud:600 m³
Aanvaarding:kan op korte termijn

Locatie