Rijssen, De Maire

€ 30.000,- k.k.

Net buiten Rijssen, ten westen van de Ligtenbergerdijk, gelegen perceel grasland (rechthoekig van vorm). De ontsluiting van het perceel is via De Maire (noordkant van het perceel) en het perceel grenst aan de zuidkant aan De Meente. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Rijssen, sectie L, nummer 173, groot 0.61.30 hectare. De jachtrechten zijn verhuurd aan de WBE West Twente tot en met 31 december 2023.
Het perceel heeft volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten de enkelbestemming agrarisch met waarden – landschap en de dubbelbestemming waarde -EHS. De gebiedsaanduiding is reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
De bestemmingsplankaart met voorschriften is toegevoegd aan de verkoopbrochure.

Kenmerken

De Maire
7462 PW Rijssen
Nederland
Type: Cultuurgrond
Perceelgrootte: 6130 m²
Aanvaarding: kan op korte termijn

Locatie