Zelhem, Neuzendijk 4

€ 275.000,- k.k.

Ten westen van Zelhem fraai in het buitengebied gelegen perceel grasland met agrarisch bouwvlak (groot circa 4000 m²). De totale perceeloppervlakte bedraagt 2.37.65 hectare.
Het perceel is ontsloten vanaf de openbare weg en derhalve goed bereikbaar. De ontwatering van het perceel vindt plaats middels aangelegen watergangen. Drukriolering is aanwezig. Het perceel heeft volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 van de gemeente Bronckhorst de enkelbestemming agrarisch met bouwvlak en de dubbelbestemming waarde – archeologische verwachting 3 en 4 (parel). Tevens zijn de correctieve herzieningen 1 en 2 van het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 van toepassing. De bestemmingsplankaart met voorschriften is toegevoegd aan de verkoopbrochure. Ten aanzien van het toekomstige gebruik moet er sprake zijn van een agrarisch bedrijf: een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het houden van dieren en/of het telen van gewassen. Potentiële kopers kunnen bijvoorbeeld melkrundveehouders in de buurt zijn die een tweede locatie willen voor de opfok van het vrouwelijk jongvee. Een jongveestal met daarbij een bedrijfswoning bouwen behoort dan tot de mogelijkheden.

Kenmerken

Neuzendijk 6
7021 KR Zelhem
Nederland
Type:Agrarische bouwkavel
Perceelgrootte:23765 m²
Aanvaarding:kan op korte termijn

Locatie