Kunnen wij iets voor u betekenen?

neem contact met ons op:
T 0548-36 77 79
info@hofrijck.nl

De snelste en beste oplossing van een geschil is vruchtbaar 'één-op-één' overleg tussen de strijdende partijen. Is dit niet mogelijk, dan kan mediation in beeld komen.

Wanneer mediation?
Mediation - een vorm van arbitrage - betekent dat een derde onafhankelijke partij wordt ingeschakeld die de rol van bemiddelaar op zich neemt. Waar arbitrage en rechtspraak vaak tot blijvend verstoorde verhoudingen leiden, kan mediation een relatie instandhouden.

Bovendien wordt er in de regel sneller en goedkoper een oplossing gerealiseerd. Als emotionele componenten een sterke rol spelen of absolute privacy is gewenst, komt mediation eveneens in beeld. Voorwaarde is dat de strijdende partijen vrijwillig kiezen voor deze geschillenbeslechting en absoluut vertrouwen in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de derde partij.

Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen in de rol van derde partij.
Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen bezit de kennis en kwalificaties voor doeltreffende mediation op het gebied van onroerend goed. In steekwoorden: onafhankelijk, onpartijdig, discreet, voortvarend. Door de ruime ervaring in het leiden en begeleiden van onderhandelingen kan Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen de aangewezen mediator zijn voor het beslechten van geschillen tussen partijen. Mede dankzij de gerichte training van de Nederlandse Vereniging van rentmeesters is Hofrijck Bureau voor taxaties en onteigeningen een volleerd bruggenbouwer en conflictbemiddelaar. In de regel wordt er op betrekkelijk korte termijn (tussen vier weken en maximaal drie maanden) op positieve wijze een oplossing gerealiseerd die beide partijen winst brengt. Met als bijkomend voordeel dat het conflict niet op straat komt te liggen.