Onteigeningen

Er zijn meestal al onderhandelingen gevoerd, voordat een onteigening in zicht komt. Bij het stranden van deze onderhandelingen kan de overheid tot juridische onteigening overgaan.

Al ruim vóór de onteigeningsfase

Onteigening is een confronterend begrip. In de praktijk echter worden voorafgaand aan de onteigening al de meeste transacties door de partijen afgewikkeld. Daarom is het belangrijk al in de overlegfase een onteigeningsexpert in te schakelen. De Onteigeningswet stuurt eerst aan op een minnelijk overleg, de zogenaamde minnelijke onteigening. Mocht dit niet lukken, dan volgt een gerechtelijke onteigening.

Specialisten Hofrijck

Met Hofrijck Rentmeesters haalt u de zekerheid in huis dat alle relevante aspecten tijdig worden ingebracht in de onderhandelingen. U weet zich gesteund door een adviseur en belangenbehartiger die op de hoogte is van alle details. Het is de beste basis voor een maximaal resultaat. Net als bij de andere specialismen kan Hofrijck Rentmeesters bij onteigeningen zowel in opdracht van particulieren en bedrijven als namens de overheid adviseren en onderhandelen.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Deze wet verdient hier speciale vermelding, aangezien gemeenten ermee kunnen bewerkstelligen dat een eigenaar zijn grond niet zomaar mag verkopen. Grond is waardevol bezit. Gemeenten hebben toenemend belang bij verwerving ervan voor woningbouw of bijvoorbeeld aanleg van industrieterreinen. Conform een opgelegd voorkeursrecht moet de grond eerst worden aangeboden aan de gemeente. Deze kan de grond verwerven voor de geldende marktwaarde. Hofrijck Rentmeesters is ingevoerd in alle ins en outs van de Wet voorkeursrecht gemeenten, ook wat betreft de vrijstellingen en bijzondere situaties (zoals zelfrealisatie).

Maatwerk van Hofrijck Rentmeesters

Elke onteigeningszaak is weer anders en vraagt om een specifieke aanpak. Wij zijn u graag en helemaal op maat van dienst.