Advies

U kunt Hofrijck Rentmeesters inschakelen voor projecten en procedures, maar evengoed kunt u bij ons juridisch advies inwinnen over kwesties die op zichzelf staan.

De meest uiteenlopende zaken

Hofrijck Rentmeesters kan u met raad (en desgewenst met daad) bijstaan op tal van terreinen binnen het vakgebied. Om u een indruk te geven volstaan we met enkele trefwoorden: pachtwet, erfpachtzaken, natuurschoonwet, wet ruimtelijke ordening, successies, scheidingen, huur- en verhuurzaken en eigendomsaangelegenheden.

Neem contact met ons op

We kunnen hier niet alles noemen. Daarom dit advies: bel ons als u een vraag heeft of nader geïnformeerd wilt worden. Er is een gerede kans dat Hofrijck Rentmeesters  u van dienst kan zijn.