Taxaties

Taxaties, objectief, onafhankelijk en deskundig.

Deze waarden staan bij Hofrijck Rentmeesters hoog in het vaandel. Zeker ook wat betreft ‘Taxaties’ zijn het ons inziens onmisbare uitgangspunten voor een optimale dienstverlening.

Specialisme: ‘landelijk’. ‘Taxaties’ is op zich al een specialisme. Binnen dat segment is Hofrijck Rentmeesters met name gespecialiseerd in taxaties van onroerend goed in landelijk gebied, zoals agrarische bedrijven en landgoederen.

Zaken als verkoop en aankoop, financiering, maatschapsvorming, successie, (schade)vergoeding bij onteigening, uitgifte in erfpacht, Natuurschoonwet, Pachtwet, inbreng in een rechtspersoon, bedrijfsbeëindiging, (ver)huur en vestiging van zakelijke rechten vormen vaak de aanleiding tot een taxatie. Hofrijck Rentmeesters gaat te werk volgens beproefde systematieken die recht doen aan het doel en de aard van de taxatie. Vanzelfsprekend wordt hierbij uitgegaan van de meest actuele stand van een steeds complexere, steeds omvangrijkere wet – en regelgeving.

Elke taxatie is uniek. Wij gaan graag samen met u nader in op uw specifieke taxatievragen. De meestvoorkomende taxaties betreffen:

  • aan- en verkoop van onroerende zaken
  • financieringen
  • pachtzaken
  • (ver)pachte zaken
  • bedrijfsbeëindiging
  • maatschapsvorming
  • inbreng in een rechtspersoon
  • Natuurschoonwet
  • belastingaangelegenheden (minnelijke taxatie samen met de Belastingdienst).

Afspraak maken >