Taxaties

Objectief, onafhankelijk en deskundig

Een taxatie is natuurlijk een belangrijk hoofdstuk in een aan- of verkoop. Hofrijck Rentmeesters is gespecialiseerd in de waarde bepalen van onroerend goed in landelijk gebied zoals agrarische bedrijven en landgoederen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een zuivere taxatie uit te voeren waarbij we natuurlijk rekening houden met de steeds complexer wordende wetgeving.

Objectief, onafhankelijk en deskundig zijn daarbij onze kernwaarden

Elke taxatie vereist een andere aanpak. Om een beeld te geven: dit zijn de meest voorkomende taxaties

  • aan- en verkoop van onroerende zaken
  • financieringen
  • (ver)pachte zaken
  • bedrijfsbeëindiging
  • maatschapsvorming
  • inbreng in een rechtspersoon
  • Natuurschoonwet
  • belastingaangelegenheden (gezamenlijke) taxatie met de Belastingdienst.