Taxaties

Taxaties: Objectief, onafhankelijk en deskundig

Een taxatie is natuurlijk een belangrijk hoofdstuk in een aan- of verkoop. Hofrijck Rentmeesters is gespecialiseerd in de waardebepaling van onroerend goed in het landelijk gebied, zoals objecten op landgoederen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een zuivere taxatie uit te voeren waarbij wij natuurlijk rekening houden met de steeds complexer wordende wetgeving.

De kernwaarden van de taxaties

Objectief, onafhankelijk en deskundig zijn de kernwaarden van onze taxaties. Elke taxatie vereist een andere aanpak. Om een beeld te geven: dit zijn de meest voorkomende waardebepalingen:

  • Aan- en verkoop van onroerende zaken
  • Financieringen
  • (Ver)pachte zaken
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Maatschapsvorming
  • Inbreng in een rechtspersoon
  • Natuurschoonwet
  • Belastingaangelegenheden