Erfpacht

Door de jarenlange samenwerking die Hofrijck Rentmeesters heeft met diverse instanties is er ruime kennis van en veel ervaring met erfpacht.

Erfpacht komt vaak voor op landgoederen of gebieden in Salland, Twente en de Achterhoek die in bezit zijn van bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Ook particuliere landgoedeigenaren, waterschappen en/of kerken geven steeds vaker grond uit in erfpacht.

Erfpachtcanon

Wat houdt dat precies in? U wordt geen eigenaar van de grond, maar betaalt een fiscaal aftrekbare vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. U wordt wel eigenaar van de aanwezige opstallen, werken en beplantingen.

De hoogte van de canon wordt in principe bepaald door 2 factoren: 1) de waarde van de grond en 2) de rente die de grondeigenaar rekent. De erfpachtcontracten worden voor minimaal 30 jaar afgesloten maar erfpachtcontracten voor 40 of 50 jaar komen ook veelvuldig voor.

Begeleiding van Hofrijck

Hofrijck Rentmeesters kan u uitstekend begeleiden bij de erfpachtakte. Kan de canon bijvoorbeeld in de toekomst worden herzien? Staan er voor u geen nadelige passages in de akte?

De erfpachtvoorwaarden beslaan vele pagina’s juridische tekst wat voor een niet-jurist moeilijk te begrijpen is. Hofrijck Rentmeesters helpt u de erfpachtvoorwaarden nader uit te leggen, zoals: wat is de lengte van de erfpacht? Wordt de canon jaarlijks geïndexeerd? Wanneer is er een herzieningsmoment? Wat gebeurt er met de opstallen bij het einde van het erfpachtcontract? Hoe gaat een tussentijdse vervreemding in zijn werk? Hofrijck Rentmeesters zorgt ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent.

Financiering van erfpacht

De financiering van erfpacht kan haken en ogen hebben. Banken verstrekken niet zomaar een hypotheek. Er zijn bancaire richtlijnen opgesteld waaraan een erfpachtovereenkomst moet voldoen om zonder bezwaren te kunnen worden gefinancierd. Hofrijck Rentmeesters neemt met u alle voor- en nadelen tot in de puntjes door, voordat de handtekeningen worden gezet.

In grotere gemeentes als Amsterdam en Utrecht komt erfpacht heel vaak voor. Door de almaar stijgende huizenprijzen overwegen steeds meer gemeentes, ook in Twente, Salland en de Achterhoek om erfpachtconstructies in te voeren om huizen betaalbaar te maken voor hun inwoners en vooral voor starters.

Bij Hofrijck Rentmeesters bent u verzekerd van deskundig advies als het gaat om erfpacht.

Kortom: neemt u contact met ons op voor meer informatie.