Natuurschoonwet (NSW)

Hofrijck Rentmeesters is expert op het gebied van landgoederen en dat betekent automatisch dat de Natuurschoonwet heel vaak op onze burelen voorbijkomt. Want in ons werkgebied (Twente, Salland en de Achterhoek) zijn veel zogeheten NSW-landgoederen.

De Natuurschoonwet is in 1928 opgesteld om te zorgen dat landgoederen beschermd en in stand gehouden kunnen worden. Eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters hebben diverse fiscale voordelen als het landgoed onder de NSW gerangschikt is of wordt.

Wanneer valt een landgoed onder de NSW?

  • als het minstens vijf hectare groot is;
  • als het een (deel van een) historische buitenplaats is en de buitenplaats minimaal één hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan vijf hectare kan soms ook een NSW-landgoed zijn. Dit landgoed wordt dan een aanleun- of samenwerklandgoed genoemd;
  • als het een aaneengesloten gebied van minimaal vijf hectare is (eventueel samen met een ander landgoed). Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
  • als het voor minstens dertig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaat. Een uitzondering hierop vormt een historische buitenplaats van minder dan vijf hectare groot, of een zogenaamd aanleunlandgoed van maximaal één hectare groot. Dit geldt niet voor een zogenaamd aanleun- of samenwerklandgoed tussen de één en vijf hectare groot. Deze bestaat voor minstens vijftig procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen.

Opengesteld of niet opengesteld landgoed

Landgoederen kunnen (onder voorwaarden) opengesteld worden voor het publiek maar er bestaan ook landgoederen die niet opengesteld worden voor het publiek. De fiscale voordelen van een opengesteld landgoed zijn groter dan die van een niet opengesteld landgoed. In zijn algemeenheid zijn de fiscale voordelen van gerangschikte landgoederen de volgende: vrijstelling van overdrachtsbelasting, een verlaagde WOZ aanslag, een lager eigenwoningforfait en verlaging van waterschapslasten. Daarnaast zijn er fiscale voordelen ten aanzien van erf- en schenkbelasting.

Hofrijck Rentmeestesr is een uitstekende partner als het gaat om de regelgeving rondom de Natuurschoonwet. Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis kunnen wij u uitstekend van dienst zijn en wijzen op alle voor- en nadelen van de NSW. Neemt u dus contact met ons op als u daarover vragen heeft of meer informatie wenst te ontvangen.