Ambt Delden, Rijssenseweg

Ambt Delden, Rijssenseweg

€ 555.000,- k.k.

Uiterste termijn van bieden: 14 januari 2024.

Het Deldenerbroek
Stap binnen in het betoverende Deldenerbroek, een prachtig stuk natuur gelegen in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Ontdek de unieke ligging ten opzichte van omliggende plaatsen zoals Enter, Bornerbroek, Goor en Delden met de A1 in de nabijheid.

De Provincie Overijssel verkoopt in totaal ruim 30 hectare met natuur ingerichte gronden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is een samenhangend netwerk met hoge natuurwaarden. Met het NNN wordt beoogd om te voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Doel is om de rijkdom aan plant- en diersoorten (de biodiversiteit) te behouden, beschermen en versterken.

De percelen Deldenerbroek zijn gelegen aan de Rijssenseweg te Ambt Delden:
Gemeente Ambt Delden, sectie P, nummers 253, 255, 275 en 249.
Gemeente Wierden, sectie AC, nummers 24, 33, 53 en 68.
Tezamen groot: 30.73.75 hectare

Locatieomschrijving
Ervaar de schoonheid van Deldenerbroek en ontdek de natuur door middel van de wandelpaden, een waar paradijs voor natuurliefhebbers!
De natuurgronden zijn gelegen aan de Rijssenseweg te Ambt-Delden. Ze zijn bereikbaar middels ‘parkeerplaats Deldenerbroek’. Voor de bezoekers van het gebied biedt parkeerplaats Deldenerbroek een goede ontsluiting en parkeermogelijkheid. De westelijke zijde van de natuurgronden wordt doorkruist door de Kartelaarsdijk (het doodlopende stuk van de Kartelaarsdijk), hier is echter geen parkeergelegenheid.

Grondsoort/kwaliteit
De percelen Ambt-Delden P 253, 275, 249 en Wierden AC 24, 33, 53, 68 bestaan voor een gedeelte uit lemig fijn zand, Beekeerdgronden.
De percelen Ambt-Delden P 253 klein gedeelte, 255, 275, 249 en percelen Wierden AC 33 klein gedeelte, 24, 68 zijn Veldpodzolgronden; deze bevatten leemarm en zwak lemig fijn zand.
Het Perceel Wierden AC 53 klein gedeelte bevat hoge zwarte enkeerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand.

In 2023 zijn de gronden hoofdzakelijk geregistreerd bij het RVO als grasland en een klein deel is geregistreerd als natuurterreinen.

Ontwatering wordt verzorgd door een netwerk van sloten, greppels en de schilderachtige Hagmolenbeek, die door het gebied stroomt (let op: De Hagmolenbeek is niet inbegrepen in de verkoop). Het reliëf van het gebied vertoont diverse (kleine) hoogteverschillen.

Het gebied heeft een enigszins ondefinieerbare vorm, met een oostelijke zijde die zich als een L-vorm ontvouwt en naar het noordwesten smaller wordt.

Voor bezoekers van het gebied biedt parkeerplaats Deldenerbroek, gelegen op het object, een goede ontsluiting en parkeermogelijkheid.

Hoewel er geen verharde kavelpaden zijn, zijn de routevolgende paden goed begaanbaar. Een eenvoudige paal-draad afrastering is gedeeltelijk aanwezig, en de schaduwinvloeden van houtopstanden voegen een sfeervol karakter toe.
Het geheel is opengesteld voor publiek, met een verharde parkeerruimte bij ‘parkeerplaats Deldenerbroek’. Een houten bruggetje over de Hagmolenbeek en doorgangen voor vee zorgen voor een harmonieuze ervaring voor zowel wandelaars als natuurliefhebbers.

Belangrijke Aandachtspunten
Bestaande wandelpaden dienen gerespecteerd en onderhouden te worden. De natuurlijke schoonheid en veelzijdigheid maken dit gebied een waardevolle investering voor diegenen die streven naar een combinatie van extensieve landbouw, natuurbehoud en recreatie.

De kadastrale grens van het perceel kadastraal bekend als gemeente Wierden, sectie AC en nummer 53 wijkt circa 135 m² af van de feitelijke situatie. Het perceel kadastraal bekend als gemeente Wierden, sectie AC en nummer 51 heeft circa 135 m² in gebruik van het perceel Wierden, sectie AC en nummer 53 zoals te zien in de brochure.

Bestemmingsplan aanduidingen
Ambt-Delden
Buitengebied Hof van Twente, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek onherroepelijk (vastgesteld 2016-01-12)
• Enkelbestemming: Natuur
• Dubbelbestemming: Waarde – Archeologische verwachting 3
• Maatvoering: maximum hoogte: 38 m
• Gebiedsaanduiding: luchtvaartverkeerzone
• Gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone – extensiveringsgebied
• Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone – radar
• Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone straalpad

Wierden
Buitengebied 2009, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek onherroepelijk (vastgesteld 2016-01-26)
• Enkelbestemming: Natuur
• Gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone – verwevingsgebied

Subsidiemogelijkheden
De aangeboden percelen in het gebied Deldenerbroek zijn reeds ingericht als natuur en worden als natuurgrond geleverd. Voor het beheer van het gebied heeft de Provincie voor de aan te verkopen oppervlakte subsidie beschikbaar gesteld. Zie de brochure voor meer informatie.

Rangschikking onder Natuurschoonwet en vrijstelling overdrachtsbelasting
Het is voor koper mogelijk om een groot deel van het Deldenerbroek te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 voor diverse fiscale voordelen. Tevens is een beroep op natuurvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) mogelijk, waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting. Schakel hiervoor uw rentmeester in. Deze kan u hieromtrent adviseren.

Gunningscriteria en overige voorwaarden vanuit de Provincie
Dit gebied wordt verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan de koop heeft de provincie diverse voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:
Gunningscriterium 1: Gunning is op basis van het hoogste bod.
Gunningscriterium 2: Verkoop in gedeelten is alleen mogelijk indien alle percelen worden verkocht.
Voorbeeld gunningscriterium 2: Indien er een bieder is voor een gedeelte en daarop het hoogste bod heeft geplaatst maar er geen bieder is voor de overige gedeelten, behoudt de Provincie zich het recht voor om het bod af te wijzen en af te wijken van gunningscriterium 1, door in te stemmen met een lager bod voor het geheel.

De provincie behoudt zich het recht voor om biedingen niet te accepteren en het Deldenerbroek zonder opgave van reden weer van de markt te halen. Gunning van uw bod is daarom altijd onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel. Om de doelstellingen van de Provincie zeker te stellen stelt de Provincie voorwaarden aan de koper. Dit doet zij in de vorm van kwalitatieve verplichtingen.

Kwalitatieve verplichtingen
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheert dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor ook subsidie verleent kan worden. Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen wenst, over wat een kwalitatieve verplichting inhoudt en wat dit voor u als koper betekent, neemt u gerust contact op met één van de verkopende rentmeesters.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal 4 weken open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen op het geheel of een gedeelte.

Vraagprijs
Voor het totaal € 555.000,- k.k.

Aanvaarding
Kan op korte termijn geschieden.

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie en bezichtigingen, kunt u contact opnemen met:

Gert Hein Kromhof
Telefoonnummer: 06 514 25 024

of

Imre Snippert
Telefoonnummer: 06 274 475 63

Kenmerken

Rijssenseweg
7495 Ambt Delden
Nederland
Type: Natuurgrond
Perceelgrootte: 307375 m²
Aanvaarding: in overleg

Locatie