Zoeken

Type
Plaats
Vanaf
Tot
Sorteren

 

 

 

Dedemsvaart, Zuiderboslaan op aanvraag

Ten zuiden van en nabij Dedemsvaart ligt in het fraaie Sallandse landschap het unieke plan Parcours. Plan Parcours omvat veertig royale bouwkavels in een volledig ingerichte en bouwrijpe woonomgeving aan de Zuiderboslaan te Dedemsvaart. Het motto is hier stijlvol en exclusief bouwen en wonen in een bos-, gras- en waterrijke omgeving en op steenworp afstand van de golfbaan. Van de veertig bouwkavels zijn zeventien bouwkavels verkocht waarvan tien bouwkavels inmiddels bebouwd zijn en bewoond worden.

Plan Parcours is ontwikkeld door de Veste Projectontwikkeling B.V. en is onderdeel van Woningstichting De Veste te Ommen. Woningstichting De Veste heeft het voornemen om de nog beschikbare bouwkavels (23 bouwkavels) in zijn geheel en transparant te gaan verkopen aan een professionele partij (of aan een combinatie van partijen). Partijen kunnen tot en met 14 februari 2018 biedingen uitbrengen op enkel en alleen het totaal van de nog beschikbare bouwkavels. De biedingen moeten gericht worden aan Hofrijck Rentmeesters te Holten en dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen. Woningstichting de Veste gaat de tweede helft van de maand februari 2018 gebruiken voor beraad over de ontvangen biedingen. Bij gunning dienen de bouwkavels uiterlijk 31 maart 2018 te worden afgenomen bij een notaris naar keuze.

De bouwkavels variëren in grootte van 3125 m² tot 7600 m² en elke bouwkavel heeft een bouwblok van circa 900 m² waarvan 50% bebouwd mag worden. Er zijn geen eisen gesteld aan een minimale of maximale inhoud van de te bouwen woningen, de oppervlakte van de te bouwen bijgebouwen is begrensd op maximaal 200 m².
Ten aanzien van de architectuur is er volledige vrijheid maar het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan vragen wel een ambitieniveau voor de architectuur. Er zijn geen eisen gesteld ten aanzien van materialen, dakvormen, gevelindelingen en/of kleuren.

In de te downloaden verkoopbrochure van plan Parcours zijn alle relevante stukken opgenomen waaronder een overzichtskaart van de beschikbare bouwkavels, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast kan plan Parcours bekeken worden op de site www.parcoursverkennen.nl

Overzicht beschikbare bouwkavels:

Bouwkavel 1: boskavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6854, groot 7600 m²
Bouwkavel 2: boskavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6853,
groot 4884 m²
Bouwkavel 3: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6852,
groot 4088 m²
Bouwkavel 4: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummers 6851 en 6856, gezamenlijk groot 3995 m²
Bouwkavel 5: boskavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummers 6850 en 6857, gezamenlijk groot 5276 m²
Bouwkavel 7: boskavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummers 6848 en 6859, gezamenlijk groot 5189 m²
Bouwkavel 10: boskavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6845, groot 6667 m²
Bouwkavel 13: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6825, groot 3422 m²
Bouwkavel 14: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6824, groot 3944 m²
Bouwkavel 17: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6821, groot 6023 m²
Bouwkavel 18: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6820, groot 3693 m²
Bouwkavel 20: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6819, groot 3125 m²
Bouwkavel 21: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6818, groot 3507 m²
Bouwkavel 22: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6817, groot 3913 m²
Bouwkavel 23: doorzonkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6816, groot 3550 m²
Bouwkavel 24: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6836, groot 3335 m²
Bouwkavel 25: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6835, groot 3662 m²
Bouwkavel 26: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6834, groot 4348 m²
Bouwkavel 27: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6833, groot 4672 m²
Bouwkavel 28: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6832, groot 4521 m²
Bouwkavel 29: uitzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6831, groot 3631 m²
Bouwkavel 31: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6829, groot 4400 m²
Bouwkavel 32: wegzichtkavel, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6828, groot 4876 m²

Naast de 23 bouwkavels wordt ook verkocht het perceel kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie K, nummer 6709, groot 24 m². Dit perceel is belast met een opstalrecht ten bate van Enexis B.V. te ’s-Hertogenbosch.

De totale oppervlakte van de te verkopen percelen bedraagt 102.345,- m².

Zuiderboslaan
7702 BA Dedemsvaart
Nederland

Type woning Bouwgrond
Perceelgrootte 102345 m2
Aanvaarding 31 maart 2018