Markelo, Herikerweg 31

Markelo, Herikerweg 31

€ 600.000,- k.k.

ONTWIKKELLOCATIE EN BIEDEN VANAF MOGELIJK TOT EN MET 9 AUGUSTUS A.S.

In de buurtschap Herike-Elsen fraai gelegen volumineuze woonboerderij (inhoud 2944 m³) met bijgebouwen (totale opp. 602 m²) op een kavel van 2.40.51 hectare.

Het gehele perceel heeft de bestemming Maatschappelijk en de woonboerderij heeft de functieaanduiding wonen. De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor: wonen ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’; recreatieve, educatieve en maatschappelijke activiteiten; lichte horeca; detailhandel met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse geproduceerde goederen mogen worden verkocht; bed & breakfast; aan huis verbonden beroepen.

Bij omgevingsvergunning kan onder voorwaarden o.a. ook het volgende: sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen maatschappelijke en educatieve (buitengebied)functies, waaronder begrepen expositieruimten; verblijfsrecreatie in de vorm van kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen activiteiten; stalling en opslag; kantoren; kunstnijverheidsbedrijven; agrarische hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven zoals veehandelsbedrijven en bijenhouderijen.

Resumerend: legio mogelijkheden op deze locatie en om het ontwikkelen kracht bij te kunnen zetten is in de verkoop inbegrepen een aanvullende sloopvoucher van 355 m²!

Dit object wordt ‘as is, where is inclusief alle aanwezige roerende zaken’ verkocht met een gewenste overdracht op korte termijn.
Ten zuiden van het aangebodene is men momenteel bezig met de aanleg van een landschappelijk ingepast zonnepark. Ten laste van het aangebodene is een recht van overweg gevestigd ten dienste van het op het perceel aanwezige trafohuisje en ten dienste van de aangrenzende melkveehouder.

In de verkoopbrochure is opgenomen de meetrapportage van de aanwezige opstallen alsmede de bestemmingsplankaart met voorschriften. Een asbestinventarisatierapport en een bodemonderzoeksrapportage kan u op verzoek worden gemaild.

Bestemming:
Het perceel heeft naast de enkelbestemming Maatschappelijk de dubbelbestemming
waarde – archeologische verwachting 1. De gebiedsaanduiding is vrijwaringszone – radar.

Kenmerken

Herikerweg 31
7475 TS Markelo
Nederland
Type:Woonboerderij
Bouwjaar:1935
Aantal slaapkamers:5
Aantal kamers:8
Perceelgrootte:24051 m²
Woonoppervlakte:573 m²
Inhoud:2944 m³
Aanvaarding:op korte termijn

Locatie